DGS Kursu

DGS Kursu

DGS Kursu

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili uygulanan sınavdır. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri YÖK tarafından belirlenmiştir. Adaylar belirlenen bu bölümler dışındaki lisans programlarını tercih edemezler.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmaktadır. Her bölümde 60'ar soru yer almakta; DGS puanları da, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilmektedir.

  Sayısal Testi Sözel Testi ÖBP
DGS Sayısal Puan 3 0,60 0,60
DGS Sözel Puan 0,60 3 0,60
DGS Eşit Ağırlıklı puan 1,8 1,8 0,60

*Bir önceki yıl yapılan DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların sonraki yıl yapılacak DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılmaktadır.

DGS yerleştirme işlemleri, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

DGS sonuçları girilen yıl yapılacak tercih işlemlerinde kullanılabilmektedir. Elde edilen sonuçlar bir sonraki yıla aktarılamaz.